Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на специализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на сцинтиграфии Обособена позиция №2: Извършване на клиничн

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-03-11 12:00:00
№ 20200305ObEj1834960

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № 77/06.03.2020 г 2020-03-11 12:00:00
Обявление 2020-03-11 12:05:00
Документация за участие 2020-03-11 12:10:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-04-14 12:00:00
Протокол 1 от работата на комисията 2020-04-24 11:00:00
Протокол 2 от работата на комисията 2020-04-24 11:15:00
Доклад на комисията вх.№1197/21.04.2020г. 2020-04-24 11:20:00
Решение за избор на изпълнител №116/22.04.2020г. 2020-04-24 11:30:00
Обявление за възложена поръчка 2020-06-25 14:35:00
Договор за услуга от дата 29.05.2019 год. 2020-06-25 14:40:00
Обявление за приключен договор 2022-02-21 15:20:00

<-- Обратно към поръчки