Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на "Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-10-11 10:20:00
№ 20191003Argw1731320

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № 170/08.10.2019 г 2019-10-11 10:20:00
Обявление за обществена поръчка 2019-10-11 10:25:00
Документация за участие 2019-10-11 10:25:00
Протокол от работата на комисията 2019-11-19 09:00:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-11-29 13:18:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2019-12-06 16:00:00
Протокол от работата на комисията 2019-12-12 14:55:00
Доклад от работата на комисията 2019-12-12 14:55:00
Решение за избор на изпълнител №215/11.12.2019 г. 2019-12-12 14:59:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Екофарм ЕООД 2019-12-16 09:12:00
Решение за изменение 2020-01-10 14:26:00
Доклад от работата на комисията 2020-01-10 14:27:00
Протокол от работата на комисията 2020-01-10 14:28:00
Решение за избор на изпълнител №10/10.01.2020 г. 2020-01-10 14:28:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Фарма Хоспитал ООД 2020-01-16 11:30:00
Обявление за възложена поръчка/частично прекратяване 2020-01-17 10:30:00
Решение за допълване на Решение № 10 от 10.01.2020 г. 2020-01-30 16:30:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Алта Фармасютикълс ЕООД 2020-02-04 15:50:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Медекс ООД 2020-02-04 15:50:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Софарма Трейдинг АД 2020-02-04 15:50:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Фарма Хоспитал ООД 2020-02-04 15:50:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Ремеди Трейдинг ООД 2020-02-04 15:50:00
Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП - Рош България ЕООД 2020-02-04 15:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-01-31 11:00:00
Договор за доставка 2735 от дата 31.12.2019 год. 2020-01-31 16:35:00
Договор за доставка № 2751 от дата 28.01.2020 год. 2020-01-31 16:40:00
Обявление за възложена поръчка 2020-03-16 10:40:00
Договор за доставка от дата 13.02.2020 год. 2020-03-16 10:45:00
Договор за доставка от дата 28.02.2020 год. 2020-03-16 10:55:00
Договор за доставка от дата 02.03.2020 год. 2020-03-16 11:00:00
Договор за доставка от дата 25.02.2020 год. 2020-03-16 10:50:00
Обявление за възложена поръчка 2020-04-13 10:30:00
Договор за доставка от дата №2766 от 11.03.2020 год. 2020-04-13 10:35:00
Договор за доставка 2770 от дата 26.03.2020 год. 2020-04-13 10:40:00
Обявление за приключен договор 2021-02-22 13:15:00
Обявление за приключен договор 2022-03-22 15:30:00
Обявление за приключен договор 2022-04-06 13:30:00
Обявление за приключен договор 2022-04-06 14:40:00
Обявление за приключен договор 2022-04-29 13:30:00
Обявление за приключен договор 2022-05-09 15:40:00
Обявление за приключен договор 2022-06-27 14:50:00

<-- Обратно към поръчки