Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

”Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-08-19 15:00:00
№ 20190819yShN1697264

Описание:

”Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр. Пловдив”.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-08-19 15:00:00
Обявление за поръчка 2019-08-19 15:05:00
Документация за обществена поръчка 2019-08-19 15:05:00
Инвестиционни проекти 2019-08-19 15:25:00
Писмено разяснение 2019-08-26 13:55:00
Протокол от работата на комисията 2019-10-04 15:05:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2019-10-15 16:00:00
Съобщение за отмяна на публично заседание за отваряне на ценови оферти 2019-10-18 11:55:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2019-10-21 16:00:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-11-12 11:40:00
Доклад от работата на комисията 2019-11-12 11:45:00
Протоколи от работата на комисията 2019-11-12 11:45:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - Астрал инженеринг ООД 2019-11-14 14:55:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - Аврамов -1 ЕООД 2019-11-14 15:00:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - КСВ инженеринг ООД 2019-11-14 15:00:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП - Хидрострой - БГ 63 ЕООД 2019-11-14 15:00:00
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП БМ - груп инженеринг ЕООД 2019-11-14 15:00:00
Обявление за възложена поръчка 2019-12-16 15:50:00
Договор Пътинженеринг ЕООД 2019-12-16 15:55:00
Приложения към договор Пътинженеринг ЕООД 2019-12-16 15:55:00
Обявление за приключен договор 2020-11-16 16:15:00

<-- Обратно към поръчки