Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

”Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр.

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2019-06-28 15:36:39
№ 20190625WSdG1632741

Описание:

”Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр. Пловдив” по одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-06-28 15:30:00
Обявление за поръчка 2019-06-28 15:30:00
Документация за обществена поръчка 2019-06-28 15:30:00
Разяснение по условие в документацията 2019-07-05 15:15:00
Разяснение по условие в документацията 2019-07-08 16:00:00
Разяснение по условие в документацията 2019-07-08 16:05:00
Решение за прекратяване 2019-07-22 09:29:00
Обявление за възложена поръчка 2019-08-19 15:55:00

<-- Обратно към поръчки