Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти по позитивен и извън позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-27 10:25:00
№ 20190521SYFb1609705

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № 108/25.06.2019 г 2019-06-27 10:25:00
Обявление за обществена поръчка 2019-06-27 10:30:00
Документация за участие 2019-06-27 10:30:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-08-23 11:09:00
Ново съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-08-26 14:05:00
Съобщение за провеждане на жребий 2019-08-30 16:00:00
Протокол №1 от работата на комисия 2019-09-05 12:30:00
Протоколи №2 от работата на комисия 2019-09-05 12:35:00
Доклад на комисия вх.№1563/04.09.2019 2019-09-05 12:40:00
Решение за избор на изпълнител 2019-09-05 12:50:00
Частично прекратяване 2019-09-10 10:00:00
Решение за изменение 2019-09-25 10:33:00
Обявление за възложена поръчка 2019-10-21 10:20:00
Договор за доставка № 2686 от дата 20.09.2019 год. 2019-10-21 10:25:00
Споразумение към договор за доставка №2686 от 20.09.2019 г. 2019-10-21 10:30:00
Договор за доставка № 2691 от дата 20.09.2019 год. 2019-10-21 10:35:00
Договор за доставка № 2689 от дата 20.09.2019 год. 2019-10-21 10:40:00
Договор за доставка № 2687 от дата 20.09.2019 год. 2019-10-21 10:45:00
Договор за доставка № 2688 от дата 20.09.2019 год. 2019-10-21 10:50:00
Договор за доставка № 2690 от дата 20.09.2019 год. 2019-10-21 10:55:00
Договор за доставка № 2692 от дата 09.05.2019 год. 2019-10-21 11:00:00
Договор за доставка № 2694 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:05:00
Договор за доставка № 2699 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:10:00
Договор за доставка № 2698 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:15:00
Договор за доставка № 2697 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:20:00
Договор за доставка № 2700 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:25:00
Договор за доставка № 2696 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:30:00
Договор за доставка № 2701 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:35:00
Договор за доставка № 2695 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:45:00
Договор за доставка № 2702 от дата 02.10.2019 год. 2019-10-21 11:45:00
Договор за доставка № 2705 от дата 07.10.2019 год. 2019-10-21 11:50:00
Договор за доставка № 2706 от дата 07.10.2019 год. 2019-10-21 11:55:00
Обявление за приключен договор 2021-04-02 10:35:00
Обявление за приключен договор 2021-04-02 10:40:00
Обявление за приключен договор 2021-04-02 10:45:00
Обявление за приключен договор 2021-04-02 10:50:00
Обявление за приключен договор 2021-04-16 16:00:00
Обявление за приключен договор 2021-06-23 14:00:00
Обявление за приключен договор 2021-06-23 14:05:00
Обявление за приключен договор 2021-06-23 14:10:00
Обявление за приключен договор 2021-06-23 14:15:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:00:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:05:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:10:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:15:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:20:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:25:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:30:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:35:00
Обявление за приключен договор 2021-06-25 14:40:00

<-- Обратно към поръчки