Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-03-01 10:50:22
№ 20190225RueX1526078

Описание:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 Нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри – 1 брой; ОП №2 Нов Монитор общ радиационен контрол и за контрол на повърхностно замърсяване с бета и гама радиоактивни вещества – 1 брой и ОП №3 Нова Радиохимична камина с оловна защита и ламинарен въздушен поток за работа с радиофармацевтици – 1 брой.”.


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-03-01 10:50:00
Обявление за поръчка 2019-03-01 10:50:00
Документация за обществена поръчка 2019-03-01 10:50:00
Протокол от работата на комисията 2019-04-12 15:00:00
Протокол от работата на комисията 2019-05-07 15:55:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2019-05-16 15:35:00
Доклад и протоколи от работата на комисията 2019-06-05 12:50:00
Решение за определяне на изпълнител 2019-06-05 12:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-09-26 10:20:00
Договор за доставка № 2679 от дата 21.08.2019 год. 2019-09-26 10:25:00
Договор за доставка № 2681 от дата 29.08.2019 год. 2019-09-26 10:30:00
Договор за доставка № 2682 от дата 29.08.2019 год. 2019-09-26 10:30:00
Анекс за прекратяване 2023-03-30 14:50:00
Обявление за приключен договор 2023-03-30 15:45:00
Анекс за прекратяване 2023-06-07 15:00:00
Обявление за приключен договор 2023-06-19 15:01:00
Анекс за прекратяване 2023-07-10 14:00:00
Обявление за приключен договор 2023-07-18 14:52:00

<-- Обратно към поръчки