Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-25 10:20:00
№ 20190117rLCX1498103

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № 18/23.01.2019 г 2019-01-25 10:20:00
Обявление за обществена поръчка 2019-01-25 10:25:00
Документация за участие 2019-01-25 10:30:00
Отговор на въпрос 2019-02-08 10:00:00
Отговор на въпрос 2019-02-13 09:55:00
Отговор на въпрос 2019-02-15 11:30:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-04-02 14:25:00
Протоколи от работата на комисия 2019-04-24 15:35:00
Доклад на комисия вх.№735/24.04.2019 2019-04-24 15:40:00
Решение за избор на изпълнител №65/24.04.2019 г. 2019-04-24 15:45:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-10 10:25:00
Договор за доставка № 2622 от дата 09.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2623от дата 09.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2625 от дата 13.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2626 от дата 14.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2627 от дата 15.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2628 от дата 15.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2631 от дата 27.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2632 от дата 27.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2633 от дата 27.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2634 от дата 27.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2635 от дата 27.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Договор за доставка № 2636 от дата 30.05.2019 год. 2019-06-10 10:30:00
Обявление за възложена поръчка 2019-06-19 10:25:00
Договор за доставка № 2653 от дата 17.06.2019 год. 2019-06-19 11:30:00
Обявление за приключен договор 2020-01-22 14:49:00
Обявление за приключен договор 2020-12-11 13:00:00
Обявление за приключен договор 2020-12-11 13:05:00
Обявление за приключен договор 2020-12-11 13:10:00
Обявление за приключен договор 2021-01-29 16:00:00
Обявление за приключен договор 2021-01-29 16:05:00
Обявление за приключен договор 2021-02-01 16:00:00
Обявление за приключен договор 2021-02-01 16:05:00
Обявление за приключен договор 2021-02-01 16:10:00
Обявление за приключен договор 2021-02-01 16:15:00
Обявление за приключен договор 2021-02-19 14:25:00
Обявление за приключен договор 2021-03-11 13:25:00
Обявление за приключен договор 2021-04-16 16:00:00

<-- Обратно към поръчки