Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-12-14 11:00:00
№ 20181210XPtJ1464091

Описание:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на медицинска апаратура по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 Нова Хибридна СПЕКТ/KT система, комбинираща гама камера с два детектора и 16-срезов компютърен томограф в интегрирано гентри – 1 брой; ОП №2 Нов Монитор общ радиационен контрол и за контрол на повърхностно замърсяване с бета и гама радиоактивни вещества – 1 брой; ОП №3 Нова Радиохимична камина с оловна защита и ламинарен въздушен поток за работа с радиофармацевтици – 1 брой.”


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2018-12-14 11:00:00
Обявление за обществена поръчка 2018-12-14 11:00:00
Документация за обществена поръчка 2018-12-14 11:00:00
Решение за прекратяване 2019-02-08 10:40:00
Доклад от работата на комисията 2019-02-08 10:45:00
Протокол от работата на комисията 2019-02-08 10:45:00
Обявление за прекратяване на обществена поръчка 2019-03-21 16:10:00

<-- Обратно към поръчки