Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-01-16 10:20:00
№ 20181210IoZt1478574

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № 12/14.01.2019 г 2019-01-16 10:20:00
Обявление за обществена поръчка 2019-01-16 10:25:00
Документация за участие 2019-01-16 10:30:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-02-25 13:10:00
Протоколи от работата на комисията 2019-03-27 14:40:00
Доклад от работата на комисията 2019-03-27 14:45:00
Решение за избор на изпълнител №46/27.03.2019 г. 2019-03-27 14:50:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-08 10:20:00
Обявление за възложена поръчка 2019-04-19 10:20:00
Договор за доставка № 2615 от дата 12.04.2019 год. 2019-04-19 10:25:00
Обявление за възложена поръчка 2019-05-08 10:25:00
Договор за доставка № 2618 от дата 23.04.2019 год. 2019-05-08 10:30:00
Договор за доставка № 2619 от дата 23.04.2019 год. 2019-05-08 10:35:00
Договор за доставка № 2620 от дата 23.04.2019 год. 2019-05-08 10:40:00
Обявление за приключен договор 2020-04-16 15:20:00
Обявление за приключен договор 2020-11-16 16:20:00
Обявление за приключен договор 2021-02-01 16:05:00
Обявление за приключен договор 2021-02-01 16:15:00

<-- Обратно към поръчки