Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-09-28 11:29:33
№ 20180925PCTs1432409

Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на онкологични лекарствени продукти за нуждите на "КОЦ - Пловдив" ЕООД, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническото и ценовото предложение - неразделна част от документацията на обществената поръчка. Поръчката е разделена на 9 (девет) обособени позиции.ПубликацияДата
Документация за обществена поръчка 2018-09-28 11:35:00
Обявление за обществена поръчка 2018-09-28 11:40:00
Решение за откриване на процедура 2018-09-28 11:40:00
Отговор на въпрос 2018-10-18 13:40:00
Протокол от работата на комисията 2018-11-13 09:50:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-11-23 11:55:00
Протоколи и доклад от работата на комисията 2018-12-05 13:20:00
Решение за избор на Изпълнител 2018-12-05 15:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-12-17 11:15:00
Обявление за възложена поръчка 2019-01-10 13:50:00
Договор Фьоникс фарма ЕООД 2019-01-10 13:55:00
Договор Екофарм ЕООД 2019-01-10 13:55:00
Обявление за възложена поръчка 2019-01-25 10:20:00
Договор за доставка № 2590 от дата 14.01.2019 год. 2019-01-25 10:25:00
Обявление за приключен договор 2020-04-07 16:00:00
Обявление за изменение 2020-04-08 11:00:00
Обявление за приключен договор 2020-04-07 16:00:00
Обявление за изменение 2020-04-08 11:00:00
Обявление за приключен договор 2020-04-13 14:00:00

<-- Обратно към поръчки