Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти невключени в Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-12-07 16:30:00
№ 20171123tndF1202084

Описание:

“Доставка на лекарствени продукти невключени в Позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2017-12-07 16:30:00
Обявление за поръчка 2017-12-07 16:30:00
Документация 2017-12-07 16:35:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2018-01-30 11:45:00
Протоколи от работата на комисията 2018-02-07 10:25:00
Доклад от работата на комисията 2018-02-07 10:25:00
Решение за избор на изпълнител 2018-02-07 10:25:00
Решение за промяна на избор на изпълнител 2018-02-20 08:45:00
Частично прекратяване 2018-02-22 16:00:00
Обявление за възложена поръчка 2018-03-26 11:00:00
Договор за доставка № 2483 от дата 12.03.2018 год. 2018-03-26 11:05:00
Договор за доставка № 2480 от дата 02.03.2018 год. 2018-03-26 11:05:00
Договор за доставка № 2484 от дата 14.03.2018 год. 2018-03-26 11:10:00
Обявление за приключен договор 2019-10-01 15:25:00
Обявление за приключен договор 2019-12-27 14:15:00
Обявление за приключен договор 2019-12-27 14:30:00

<-- Обратно към поръчки