Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32 – срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-09-02 17:00:00
№ 20160831GHPc971853

Описание:Документи
11412016071009_Техническа спецификация_Тех предложение_компютърен томограф.xlsx
44102016081411_Условия за участие_доставка 32-срезов компютърен томограф final.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1/11.10.2016 г. 2016-10-26 13:50:00
Уведомление до участниците № 3278/03.11.2016 г. 2016-11-03 14:40:00
Протокол № 2/03.11.2016 г. 2016-11-25 13:00:00
Протокол № 3/08.11.2016 г. 2016-11-25 13:05:00
Доклад на комисия № 2155/21.11.2016 г. 2016-11-25 13:15:00
Решение за избор на изпълнител № 275/23.11.2016 г. 2016-11-25 13:20:00
Анекс към договор 2017-03-09 14:20:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-08-02 16:05:00
Договор № 2320 От дата: 2016-12-19 2017-01-23 10:42:00

<-- Обратно към поръчки