Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

”Доставка на лекарствени продукти, невключени в Позитивен лекарствен списък за нуждите на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-08-19 11:30:00
№ 20160816WogB958645

Описание:Документи
41562016191108_Документация за участие доставка на лекарства невключени в ПЛС 2016-2017_vJR.doc
42092016191108_Specifikaciq lekarstva izvun PLS 2016-2017.xls

ПубликацияДата
Уведомление до участниците № 3439/17.11.2016 2016-11-17 09:44:00
Протокол № 1/27.09.2016 г. 2016-12-13 13:00:00
Протокол № 2/07.11.2016 г. 2016-12-13 13:05:00
Протокол № 3/22.11.2016 г. 2016-12-13 13:10:00
Протокол № 4/28.11.2016 г. 2016-12-13 13:15:00
Протокол № 5/06.12.2016 г. 2016-12-13 13:20:00
Доклад на комисия № 2314/12.12.2016 г. 2016-12-13 13:25:00
Решение за избор на изпълнител № 320/13.12.2016 г. 2016-12-13 13:30:00
Решение за изменение 2017-01-10 13:40:00
обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2018-05-22 11:30:00
обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2018-05-22 11:35:00
обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2018-06-22 12:25:00
обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2018-06-22 12:30:00
Обявление за възложена поръчка 2017-02-20 10:30:00
Договор № 2330 От дата: 2017-01-19 2017-02-20 10:45:00
Договор № 2331 От дата: 2017-01-23 2017-02-20 10:50:00
Договор № 2332 От дата: 2017-01-23 2017-02-20 10:51:00
Договор № 2333 От дата: 2017-01-23 2017-02-20 10:53:00

<-- Обратно към поръчки