Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-23 14:45:00
№ 20151023dinO742601

Описание:Документи
48542015231410_151009_Документация за участие(1).docx
49282015231410_Spesifikaciq 2015-2016.xls

ПубликацияДата
Разяснително писмо № 3744/30.10.2015 г. 2015-10-30 10:00:00
Разяснително писмо № 4018/20.11.2015 г. 2015-11-20 14:00:00
Протокол №2/22.12.2015 год. 2015-12-23 11:00:00
Уведомление до участниците № 328/25.01.2016 г. 2016-01-25 15:30:00
Протокол №1/04.12.2015 г. 2016-02-11 15:40:00
Протокол №3/06.01.2016 г. 2016-02-11 15:45:00
Протокол №4/12.01.2016 г. 2016-02-11 15:45:00
Протокол №5/15.01.2016 г. 2016-02-11 15:50:00
Протокол №6/22.01.2016 г. 2016-02-11 15:50:00
Протокол №7/28.01.2016 г. 2016-02-11 15:55:00
Протокол №8/02.02.2016 г. 2016-02-11 16:00:00
Протокол №9/09.02.2016 г. 2016-02-11 16:00:00
Решение за избор на изпълнител № 34/11.02.2016 г. 2016-02-11 16:05:00
Решение за частично прекратяване № 67/21.03.2016 г. 2016-03-21 14:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-06-29 15:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-08-02 16:15:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-09-29 13:58:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-09-29 13:58:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-09-29 13:59:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-09-29 13:59:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-09-29 13:59:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-10-23 14:37:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-10-23 14:38:00
обявление за приключване на договор по обществена поръчка 2018-12-20 13:40:00
Договор № 2240 От дата: 2016-03-07 2016-03-31 14:00:00
Договор № 2241 От дата: 2016-03-07 2016-03-31 14:05:00
Договор № 2242 От дата: 2016-03-07 2016-03-31 14:10:00
Договор № 2243 От дата: 2016-03-10 2016-03-31 14:15:00
Договор № 2244 От дата: 2016-03-14 2016-03-31 14:25:00
Договор № 2245 От дата: 2016-03-14 2016-03-31 14:30:00
Договор № 2247 От дата: 2016-03-15 2016-03-31 14:35:00
Договор № 2248 От дата: 2016-03-16 2016-03-31 14:40:00
Договор № 2250 От дата: 2016-03-18 2016-03-31 14:50:00
Договор № 2251 От дата: 2016-03-18 2016-03-31 14:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-09 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-15 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-16 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-14 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-02-29 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-15 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-15 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-21 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-22 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-25 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-25 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-17 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”. 2016-03-07 00:00:00

<-- Обратно към поръчки