Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Пране и стерилизация на инструментариум, работно облекло и постелъчен инвентар за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-24 15:50:00
№ 20150824kSmx718301

Описание:Документи
57292015241508_ОП - Документация за участие - Пране и стерилизация на инструментариум, работно облекло и постелъчен инвентар.doc

ПубликацияДата
Уведомление до участниците № 3481/08.10.2015 г. 2015-10-08 14:00:00
Протокол № 1/06.10.2015 г. 2015-10-16 14:10:00
Протокол №2/15.10.2015 год. 2015-10-16 14:15:00
Решение № 238/16.10.2015 г. - за избор на изпълнител 2015-10-16 14:25:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-04-27 10:21:00
Договор № 2216 От дата: 2015-11-12 2015-11-23 15:20:00
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-01-19 11:11:42
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2216 От дата: 2015-11-12 2016-04-04 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Пране и стерилизация на инструментариум, работно облекло и постелъчен инвентар за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД 2015-11-30 00:00:00

<-- Обратно към поръчки