Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания Обособена позиция № 2: Извършван

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-05 10:30:00
№ 20150805bBmg699318

Описание:

„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания

Обособена позиция № 2: Извършване на сцинтиграфии

Обособена позиция № 3: Извършване на клинично-химични изследвания

Обособена позиция № 4: Извършване на микробиологични изследвания

Обособена позиция № 5: Извършване на имунохематологични изследвания

Обособена позиция № 6: ФИД и кръвно-газов анализ

Обособена позиция № 7: Извършване на изследвания по медицинска генетика


Документи
32322015051008_Условия за участие - високоспециализирани медицински изследвания.doc
33092015051008_Pril3.1_Zena_Imuno_histo.xls
33162015051008_Pril3.2_Zena_Szintigr.xls
33222015051008_Pril3.3_Zena_Klini4ni.xls
33342015051008_Pril3.4_Zena_Mikrobiol.xls
33432015051008_Pril3.5_Zena_ImunoHematolog.xls
33542015051008_Pril3.6_Zena_Fid.xls
34032015051008_Pril3.7_Zena_genetika.xls

ПубликацияДата
Протокол №2/23.09.2015 год. 2015-09-28 11:00:00
Уведомление до участниците №3444/07.10.2015 г. 2015-10-07 10:45:00
Протокол № 1/15.09.2015 г. 2015-10-16 09:40:00
Протокол №3/06.10.2015 год. 2015-10-16 09:45:00
Протокол № 4/14.10.2015 г. 2015-10-16 09:50:00
Решение № 235/15.10.2015 г. - за избор на изпълнител 2015-10-16 09:55:00
Информация за изпълнението на договор 2017-03-17 13:15:00
Информация за изпълнението на договор 2017-03-17 13:16:00
Информация за изпълнението на договор 2017-01-18 14:15:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-04-27 10:22:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-04-27 10:22:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-04-27 10:23:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-04-27 10:23:00
Договор № 2209 От дата: 2015-11-09 2015-11-23 15:25:00
Плащане по договор №: 2209 От дата: 2015-11-09 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2209 От дата: 2015-11-09 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2209 От дата: 2015-11-09 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2210 От дата: 2015-11-12 2015-11-23 15:30:00
Плащане по договор №: 2210 От дата: 2015-11-12 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2210 От дата: 2015-11-12 2016-02-18 00:00:00
Договор № 2211 От дата: 2015-11-12 2015-11-23 15:35:00
Плащане по договор №: 2211 От дата: 2015-11-12 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2211 От дата: 2015-11-12 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2211 От дата: 2015-11-12 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2212 От дата: 2015-11-12 2015-11-23 15:40:00
Плащане по договор №: 2212 От дата: 2015-11-12 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2212 От дата: 2015-11-12 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2212 От дата: 2015-11-12 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2212 От дата: 2015-11-12 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2213 От дата: 2015-11-12 2015-11-23 15:45:00
Плащане по договор №: 2213 От дата: 2015-11-12 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2213 От дата: 2015-11-12 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2213 От дата: 2015-11-12 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2213 От дата: 2015-11-12 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2214 От дата: 2015-11-12 2015-11-23 15:50:00
Плащане по договор №: 2214 От дата: 2015-11-12 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2214 От дата: 2015-11-12 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2214 От дата: 2015-11-12 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2214 От дата: 2015-11-12 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2215 От дата: 2015-11-12 2015-11-23 15:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания Обособена позиция № 2: Извършван 2015-11-30 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ – Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания Обособена позиция № 2: Извършван 2015-11-30 00:00:00

<-- Обратно към поръчки