Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ”Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди”; Обособена позиция № 2: ”Ендотрахиални тръби, або

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-08 13:40:00
№ 20150708iFOd651825

Описание:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: ”Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди”;

Обособена позиция № 2: ”Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети”;

Обособена позиция № 3: ”Хирургични конци и атравматични конци”;

Обособена позиция № 4: ”Ръкавици и общи консумативи”;


Документи
49492015081407_Dokumentacia-medicinski konsumativi 2015.doc
49592015081407_SPECIFIKACIQ MEDICINSKI KONSUMATIVI 2015.xls

ПубликацияДата
Уведомление до участниците № 3070/01.09.2015 г. 2015-09-01 15:00:00
Протокол № 1/18.08.2015 г. 2015-09-09 14:15:00
Протокол №2/24.08.2015 год. 2015-09-09 14:20:00
Протокол №3/27.08.2015 год. 2015-09-09 14:30:00
Протокол № 4/07.09.2015 г. 2015-09-09 14:35:00
Решение № 206/09.09.2015 г. - за избор на изпълнител 2015-09-09 14:40:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-12-19 15:28:00
Договор № 2202 От дата: 2015-10-08 2015-10-09 16:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2015-12-18 15:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:07:16
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:07:52
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:08:12
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:08:32
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:08:56
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:09:21
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:09:42
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:10:15
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:10:50
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:11:11
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:11:34
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:12:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:12:24
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:12:47
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:13:07
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:13:27
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:13:49
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:14:08
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:14:29
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-01-19 12:14:49
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2202 От дата: 2015-10-08 2015-12-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ”Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди”; Обособена позиция № 2: ”Ендотрахиални тръби, або 2015-10-01 10:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на медицински консумативи за нуждите на ”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1: ”Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди”; Обособена позиция № 2: ”Ендотрахиални тръби, або 2015-11-05 00:00:00

<-- Обратно към поръчки