Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-04-30 11:05:00
№ 20150210FtIc391230

Описание:

Обособена позиция № 1: „Баркодирани реактиви и консумативи за клинична лаборатория съвместими с апарат Selectra XL”;

Обособена позиция № 2: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория - за биохимичен анализатор BT3500”;

Обособена позиция № 3: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff”;

Обособена позиция № 4: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 1”;

Обособена позиция № 5: „Реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория – група 2”;

Обособена позиция № 6: „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 1”;

Обособена позиция № 7: „Медицински консумативи за отделение по клинична патология – група 2”;

Обособена позиция № 8: „Доставка на диазотен оксид (райски газ) - инхалационен газ”.  


ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2014-10-29 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2014-10-20 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2014-10-20 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2014-10-20 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2014-10-29 00:00:00
Договор № 812 От дата: 2013-07-26 2013-07-26 11:15:00
Плащане по договор №: 812 От дата: 2013-07-26 2014-11-20 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:812 2014-12-16 00:00:00
Договор № 816 От дата: 2013-07-26 2013-07-26 11:15:00
Плащане по договор №: 816 От дата: 2013-07-26 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 816 От дата: 2013-07-26 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 816 От дата: 2013-07-26 2014-11-20 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:816 2014-11-25 00:00:00

<-- Обратно към поръчки