Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ И КИТОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”:

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-20 11:50:00
№ 20150120fPDh357509

Описание:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА КИТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОРМОНАЛНИ ЕСТРОГЕН И ПРОГЕСТЕРОН РЕЦЕПТОРИ И HER - 2 ЕКСПРЕСИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ";

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МОДЕЛ АIА - 600 II, ТОSОН - ЯПОНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "


Документи
54132015201101_ДОКУМЕНТАЦИЯ - доставка на реактиви и консумативи и китове.doc

ПубликацияДата
Уведомление до участниците 2015-03-11 14:45:00
Решение №72/20.03.2015 2015-03-20 14:50:00
Протокол 2/06.03.2015 2015-03-06 14:55:00
Протокол 3/16.03.2015 2015-03-20 14:45:00
Протокол 1/05.03.2015 2015-03-20 14:40:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-19 15:40:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-06-06 13:22:00
Договор № 2154 От дата: 2015-04-07 2015-05-05 11:25:00
Плащане по договор №: 2154 От дата: 2015-04-07 2015-09-17 10:00:00
Плащане по договор №: 2154 От дата: 2015-04-07 2015-09-17 10:00:00
Плащане по договор №: 2154 От дата: 2015-04-07 2015-11-19 14:43:13
Плащане по договор №: 2154 От дата: 2015-04-07 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2154 От дата: 2015-04-07 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2154 От дата: 2015-04-07 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2154 От дата: 2015-04-07 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2157 От дата: 2015-04-22 2015-05-21 10:25:00
Плащане по договор №: 2157 От дата: 2015-04-22 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2157 От дата: 2015-04-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2157 От дата: 2015-04-22 2015-09-17 10:00:00
Плащане по договор №: 2157 От дата: 2015-04-22 2015-10-20 15:35:58
Плащане по договор №: 2157 От дата: 2015-04-22 2015-11-19 14:45:17
Плащане по договор №: 2157 От дата: 2015-04-22 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2157 От дата: 2015-04-22 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2157 От дата: 2015-04-22 2016-02-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ И КИТОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: 2015-05-22 11:39:35
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ И КИТОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: 2015-05-22 11:40:06

<-- Обратно към поръчки