Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ..”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-08-29 00:00:00
№ 20150115bVGy324792

Описание:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМАТИЧЕН БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР, МОДЕЛ "DIMENSION XPAND PLUS", ПРОИЗВОДИТЕЛ "SIEMENS"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМАТИЧЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР, МОДЕЛ "ADVIA CENTAUR CP", ПРОИЗВОДИТЕЛ "SIEMEMS"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР, МОДЕЛ ВС-3000 Plus” – 2 броя " ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА АВТОКЛАВИРАНЕ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР МОДЕЛ COMBI LINE”


ПубликацияДата
Информация за изпълнението на договор 2016-12-19 13:20:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-08-28 16:20:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-10-23 14:32:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР 2017-11-10 14:45:00
Договор № 2100 От дата: 2014-12-04 2014-12-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-12-11 14:14:23
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2015-12-18 14:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2100 От дата: 2014-12-04 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2106 От дата: 2014-12-10 2014-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2106 От дата: 2014-12-10 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2104 От дата: 2014-12-10 2014-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2104 От дата: 2014-12-10 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2104 От дата: 2014-12-10 2015-09-18 00:00:00
Договор № 2101 От дата: 2014-12-04 2014-12-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2101 От дата: 2014-12-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2101 От дата: 2014-12-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2101 От дата: 2014-12-04 2015-09-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ..” 2014-12-15 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ..” 2014-12-16 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ..” 2014-12-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ" ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ..” 2014-12-11 00:00:00

<-- Обратно към поръчки