Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции ..''

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-05-09 00:00:00
№ 20150115MUrH271524

Описание:
Обособена позиция № 1:„БАРКОДИРАНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ съвместими с апарат Selectra XL”;
 Обособена позиция № 2:„ РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - за биохимичен анализатор BT3500”
 Обособена позиция № 3:„ РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ съвместими с Хематологичен анализатор ABACUS 5 diff”; 
Обособена позиция № 4:„ РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Група 1” 
Обособена позиция № 5:„РЕАКТИВИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Група 2”
Обособена позиция № 6:„МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – група 1”
Обособена позиция № 7:„МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ – група 2” 
Обособена позиция № 8:„ДОСТАВКА НА ДИАЗОТЕН ОКСИД (РАЙСКИ ГАЗ) – ИНХАЛАЦИОНЕН ГАЗ”

ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-29 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-01-11 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-02-12 13:14:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-19 15:25:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-19 15:30:00
Договор № 2079 От дата: 2014-09-15 2014-09-15 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2014-11-20 14:50:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2079 От дата: 2014-09-15 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2081 От дата: 2014-09-16 2014-09-16 00:00:00
Плащане по договор №: 2081 От дата: 2014-09-16 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2081 От дата: 2014-09-16 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2081 От дата: 2014-09-16 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2081 От дата: 2014-09-16 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2081 От дата: 2014-09-16 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2081 От дата: 2014-09-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2081 От дата: 2014-09-16 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2081 От дата: 2014-09-16 2015-01-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2081 2015-04-24 00:00:00
Договор № 2082 От дата: 2014-09-18 2014-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2082 От дата: 2014-09-18 2016-01-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2082 2016-01-14 00:00:00
Договор № 2086 От дата: 2014-10-01 2014-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2086 От дата: 2014-10-01 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2086 От дата: 2014-10-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2086 От дата: 2014-10-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2086 От дата: 2014-10-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2086 От дата: 2014-10-01 2016-02-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2086 2016-03-25 00:00:00
Договор № 2085 От дата: 2014-10-01 2014-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2085 От дата: 2014-10-01 2016-03-10 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции ..'' 2014-10-16 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции ..'' 2014-10-16 00:00:00

<-- Обратно към поръчки