Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции ...''

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-03-24 00:00:00
№ 20150115Dzcm263806

Описание:

Обособена позиция № 1:„Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди"; 

Обособена позиция № 2:„Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети"; 

Обособена позиция № 3:„Хирургични конци и атравматични конци"; 

Обособена позиция № 4:„Ръкавици и общи консумативи"


ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-11-12 11:00:00
Договор № 2067 От дата: 2014-07-04 2014-07-04 09:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 13:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 13:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 10:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 10:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2067 От дата: 2014-07-04 2015-12-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2067 2015-11-06 00:00:00

<-- Обратно към поръчки