Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на КОЦ-Пловдив”ЕООД по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-01-29 00:00:00
№ 20150114mtWe227308

Описание:ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-05-26 16:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-08-26 16:25:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-10-05 15:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-09-25 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-12-22 11:05:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-12-22 11:05:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-01-11 00:00:00
Договор № 2051 От дата: 2014-05-12 2014-05-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2051 От дата: 2014-05-12 2015-10-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2051 2015-11-05 00:00:00
Договор № 2052 От дата: 2014-05-12 2014-05-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2052 От дата: 2014-05-12 2015-12-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2052 2015-12-23 00:00:00
Договор № 2048 От дата: 2014-05-12 2014-05-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2048 От дата: 2014-05-12 2016-01-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2048 2016-01-26 00:00:00
Договор № 2050 От дата: 2014-05-12 2014-05-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2050 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2050 2015-11-05 00:00:00
Договор № 2049 От дата: 2014-05-12 2014-05-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2049 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2049 2015-08-28 17:00:00
Договор № 2047 От дата: 2014-05-12 2014-05-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-02-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2047 От дата: 2014-05-12 2015-12-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2047 2015-12-23 00:00:00
Договор № 2046 От дата: 2014-05-12 2014-05-12 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2046 2015-06-09 13:00:00

<-- Обратно към поръчки