Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на реактиви, консумативи и китове за нуждите на Клинична лаборатория и Отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции ... ''

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-09-20 00:00:00
№ 20150112rcAH118562

Описание:

Обособена позиция № 1: „Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и НЕR - 2 експресия за нуждите на Отделение по клинична патология"; Обособена позиция № 2: „Доставка на консумативи и реактиви за имунологичен анализатор модел АIА - 600 II, ТОSОН - Япония за нуждите на Клинична лаборатория"


ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-29 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-29 00:00:00
Договор № 1201 От дата: 2013-12-17 2013-12-17 00:00:00
Плащане по договор №: 1201 От дата: 2013-12-17 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1201 От дата: 2013-12-17 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1201 От дата: 2013-12-17 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1201 От дата: 2013-12-17 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1201 От дата: 2013-12-17 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1201 От дата: 2013-12-17 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1201 От дата: 2013-12-17 2015-04-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:1201 2015-06-02 00:00:00
Договор № 2002 От дата: 2014-01-02 2014-01-02 00:00:00
Плащане по договор №: 2002 От дата: 2014-01-02 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2002 От дата: 2014-01-02 2015-04-20 12:00:00
Плащане по договор №: 2002 От дата: 2014-01-02 2015-04-20 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2002 2015-05-12 00:00:00

<-- Обратно към поръчки