Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-10-23 00:00:00
№ 20150112kCTt136315

Описание:ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-09-07 11:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-01-11 00:00:00
Договор № 2015 От дата: 2014-01-14 2014-01-14 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-07-20 12:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-09-17 10:00:00
Плащане по договор №: 2015 От дата: 2014-01-14 2015-10-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2015 2015-09-08 00:00:00
Договор № 2017 От дата: 2014-01-20 2014-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2017 От дата: 2014-01-20 2016-01-19 15:06:59
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2017 2016-01-26 00:00:00

<-- Обратно към поръчки