Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък по обособени позиции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-12-27 00:00:00
№ 20150112ZxcM177856

Описание:ПубликацияДата
Информация за приключен договор №2034/12.03.14г. 2015-07-31 12:08:00
Информация за приключен договор №2040/24.03.14г. 2015-07-31 12:10:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-08-24 10:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-08-24 12:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-08-28 14:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-15 00:00:00
Договор № 2033 От дата: 2014-03-12 2014-03-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2033 От дата: 2014-03-12 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2033 2015-08-13 00:00:00
Договор № 2034 От дата: 2014-03-12 2014-03-12 00:00:00
Плащане по договор №: 2034 От дата: 2014-03-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2034 От дата: 2014-03-12 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2034 От дата: 2014-03-12 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2034 2015-07-29 00:00:00
Договор № 2037 От дата: 2014-03-19 2014-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2014-11-20 10:50:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2037 От дата: 2014-03-19 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2037 2015-08-28 14:00:00
Договор № 2038 От дата: 2014-03-21 2014-03-21 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2038 От дата: 2014-03-21 2015-09-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2038 2015-08-28 00:00:00
Договор № 2040 От дата: 2014-03-24 2014-03-24 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2040 От дата: 2014-03-24 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2040 2015-07-29 00:00:00
Договор № 2039 От дата: 2014-03-24 2014-03-24 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:2039 2015-04-24 00:00:00

<-- Обратно към поръчки