Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на "КОЦ-Пловдив" ЕООД по обособени позиции...”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-01-16 00:00:00
№ 20150112RltZ206985

Описание:

Обособена позиция № 1 – Копирна и принтерна /непрекъсната/ хартия, Обособена позиция № 2 – Канцеларски материали


ПубликацияДата
Договор № 2024 От дата: 2014-02-06 2014-02-06 00:00:00
Плащане по договор №: 2024 От дата: 2014-02-06 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2024 От дата: 2014-02-06 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2024 От дата: 2014-02-06 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2024 От дата: 2014-02-06 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2024 От дата: 2014-02-06 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2024 От дата: 2014-02-06 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2024 От дата: 2014-02-06 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2024 От дата: 2014-02-06 2015-08-19 00:00:00
Договор № 2028 От дата: 2014-02-19 2014-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2028 От дата: 2014-02-19 2015-09-18 00:00:00

<-- Обратно към поръчки