Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-05-30 00:00:00
№ 20150108nPjJ70465

Описание:ПубликацияДата
Протокол №2/08.01.2015 год. 2015-01-09 11:30:00
Информация за приключен договор №986 /14.10.2013г. 2015-07-31 11:56:00
Информация за приключен договор №987 /15.10.2013г 2015-07-31 12:02:00
Информация за приключен договор №988/16.10.2013Г. 2015-07-31 12:04:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-08-24 10:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-08-24 13:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-08-28 10:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-09-01 10:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-09-01 12:00:00
Договор № 986 От дата: 2013-10-14 2013-10-14 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 986 От дата: 2013-10-14 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:986 2015-07-10 14:00:00
Договор № 988 От дата: 2013-10-16 2013-10-16 00:00:00
Плащане по договор №: 988 От дата: 2013-10-16 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 988 От дата: 2013-10-16 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 988 От дата: 2013-10-16 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 988 От дата: 2013-10-16 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 988 От дата: 2013-10-16 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 988 От дата: 2013-10-16 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:988 2015-07-10 15:00:00
Договор № 989 От дата: 2013-10-17 2013-10-17 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-08-28 13:39:18
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 989 От дата: 2013-10-17 2015-09-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:989 2015-08-27 14:00:00
Договор № 987 От дата: 2013-10-15 2013-10-15 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2014-12-19 14:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 987 От дата: 2013-10-15 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:987 2015-07-29 00:00:00
Договор № 1028 От дата: 2013-10-24 2013-10-24 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1028 От дата: 2013-10-24 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:1028 2015-08-13 14:00:00
Договор № 1022 От дата: 2013-10-22 2013-10-22 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 10:35:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-05-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-07-17 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 1022 От дата: 2013-10-22 2015-09-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:1022 2015-08-27 14:00:00
Договор № 1021 От дата: 2013-10-22 2013-10-22 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-07-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1021 От дата: 2013-10-22 2015-09-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:1021 2015-08-27 14:00:00
Договор № 1065 От дата: 2013-11-12 2013-11-12 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-06-19 00:00:00
Плащане по договор №: 1065 От дата: 2013-11-12 2015-08-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:1065 2015-08-28 13:00:00

<-- Обратно към поръчки