Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-04-26 00:00:00
№ 20150107WsYU61693

Описание:ПубликацияДата
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-01-07 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-05-26 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-01-07 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2014-12-18 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-15 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-02-16 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-15 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-15 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-15 00:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2015-04-15 00:00:00
Договор № 742 От дата: 2013-08-12 2013-08-12 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 742 От дата: 2013-08-12 2015-05-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:742 2015-05-15 00:00:00
Договор № 740 От дата: 2013-08-12 2013-08-12 00:00:00
Плащане по договор №: 740 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:10:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:740 2014-12-15 00:00:00
Договор № 738 От дата: 2013-08-12 2013-08-12 00:00:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:10:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 738 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:738 2015-04-24 00:00:00
Договор № 803 От дата: 2013-08-13 2013-08-13 00:00:00
Плащане по договор №: 803 От дата: 2013-08-13 2014-11-20 12:05:00
Плащане по договор №: 803 От дата: 2013-08-13 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 803 От дата: 2013-08-13 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 803 От дата: 2013-08-13 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 803 От дата: 2013-08-13 2015-02-19 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:803 2015-02-17 00:00:00
Договор № 739 От дата: 2013-08-12 2013-08-12 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:10:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 13:05:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:10:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 739 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:739 2015-04-15 00:00:00
Договор № 741 От дата: 2013-08-12 2013-08-12 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:10:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:10:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 13:05:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:10:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:10:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:10:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:10:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 13:30:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:10:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:10:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 09:30:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:50:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:50:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:50:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:50:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:50:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 741 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:741 2015-04-07 00:00:00
Договор № 737 От дата: 2013-08-12 2013-08-12 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:50:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 12:30:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 737 От дата: 2013-08-12 2015-04-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:737 2015-04-24 00:00:00
Договор № 743 От дата: 2013-08-21 2013-08-21 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:50:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 17:25:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 17:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 12:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 10:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-11-20 14:30:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-02-19 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-03-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-04-20 00:00:00
Плащане по договор №: 743 От дата: 2013-08-21 2015-04-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:743 2015-04-24 00:00:00
Договор № 802 От дата: 2013-08-13 2013-08-13 13:00:00
Плащане по договор №: 802 От дата: 2013-08-13 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 802 От дата: 2013-08-13 2014-11-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:802 2015-01-05 00:00:00
Договор № 736 От дата: 2013-08-12 2013-08-12 00:00:00
Плащане по договор №: 736 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 11:15:00
Плащане по договор №: 736 От дата: 2013-08-12 2014-11-20 10:10:00
Плащане по договор №: 736 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Плащане по договор №: 736 От дата: 2013-08-12 2015-01-20 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:736 2015-01-05 00:00:00

<-- Обратно към поръчки