Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-03 09:20:00
№ 20141117iFoa31653

Описание:Документи
57302014171611_Доставка_на_лекарства_по_позитивен_лекарствен_списък.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2014-10-31 13:00:00
Отговор на въпрос 2014-11-05 11:25:00
Протокол №2/08.01.2015 год. 2015-01-09 11:40:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ 2015-04-01 14:00:00
Протокол № 1/13.11.2014 г. 2015-04-15 15:15:00
Протокол № 3/19.01.2015 г. 2015-04-15 15:20:00
Протокол № 4/10.02.2015 г. 2015-04-15 15:25:00
Протокол №5/18.02.2015 год. 2015-04-15 15:30:00
Протокол №6/19.03.2015 год. 2015-04-15 15:35:00
Протокол №7/24.03.2015 год. 2015-04-15 15:40:00
Протокол №8/06.04.2015 год. 2015-04-15 15:45:00
Решение № 91/14.04.2015 г. - за избор на изпълнител 2015-04-15 15:50:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-08-22 15:56:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-09-27 09:40:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-10-18 10:10:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-10-18 10:15:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-10-18 10:20:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-11-15 14:33:00
Договор № 2161 От дата: 2015-05-15 2015-06-09 10:20:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2161 От дата: 2015-05-15 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2162 От дата: 2015-05-11 2015-06-09 11:03:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2162 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2163 От дата: 2015-05-11 2015-06-09 11:05:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-01-18 15:47:50
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-01-18 15:48:25
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-01-18 15:48:41
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-03-17 14:34:50
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2163 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2164 От дата: 2015-05-11 2015-06-09 11:08:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2164 От дата: 2015-05-11 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2165 От дата: 2015-05-18 2015-06-09 11:11:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-17 10:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-17 10:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-09-17 10:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 15:43:31
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 14:05:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-11-20 14:21:10
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2165 От дата: 2015-05-18 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2166 От дата: 2015-05-18 2015-06-09 11:13:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-10-20 09:25:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2166 От дата: 2015-05-18 2016-03-10 00:00:00
Договор № 2168 От дата: 2015-05-19 2015-06-09 11:16:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2168 От дата: 2015-05-19 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2169 От дата: 2015-05-20 2015-06-09 11:17:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2016-01-18 16:15:14
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2016-01-18 16:15:35
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2169 От дата: 2015-05-20 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2170 От дата: 2015-05-21 2015-06-09 11:19:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-08-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-09-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2015-12-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2170 От дата: 2015-05-21 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2173 От дата: 2015-06-08 2015-06-09 00:00:00
Плащане по договор №: 2173 От дата: 2015-06-08 2016-01-18 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-05-27 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-07-02 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-05-07 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-05-12 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-05-07 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-07-29 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-05-14 15:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-06-02 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-05-22 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-05-22 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-06-02 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „Комплексен онкологичен център– Пловдив” ЕООД по обособени позиции 2015-06-02 11:00:00

<-- Обратно към поръчки