Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на лекарствени продукти по позитивен и извън позитивен лекарствен списък за нуждите на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-06-27 10:25:00
№ 20190521SYFb1609705

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура № 108/25.06.2019 г 2019-06-27 10:25:00
Обявление за обществена поръчка 2019-06-27 10:30:00
Документация за участие 2019-06-27 10:30:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-08-23 11:09:00
Ново съобщение за отваряне на ценови оферти 2019-08-26 14:05:00
Съобщение за провеждане на жребий 2019-08-30 16:00:00
Протокол №1 от работата на комисия 2019-09-05 12:30:00
Протоколи №2 от работата на комисия 2019-09-05 12:35:00
Доклад на комисия вх.№1563/04.09.2019 2019-09-05 12:40:00
Решение за избор на изпълнител 2019-09-05 12:50:00
Частично прекратяване 2019-09-10 10:00:00
Решение за изменение 2019-09-25 10:33:00

<-- Обратно към поръчки