Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция №1: Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лабо

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-11-05 16:15:00
№ 20151105LwJW766348

Описание:

“Доставка на реактиви и медицински консумативи за клинична лаборатория и за отделение по клинична патология към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Баркодирани реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория  съвместими с апарат Selectra XL

Обособена позиция №2: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория  за биохимичен анализатор BT3500

Обособена позиция №3: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Клинична Химия, Ензими, Субстрати, Контролни материали и Калибратори

Обособена позиция № 4: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор  ABACUS 5 diff.

Обособена позиция № 5:„ Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория – Група 1”

Обособена позиция № 6 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор  MYTHIC22

Обособена позиция № 7 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория съвместими с Хематологичен анализатор  MEDONIK  M

Обособена позиция №8: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория за имунологичен  анализатор ADVIA CP

Обособена позиция № 9 : Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв

Обособена позиция №  10: Реактиви медицински консумативи за Клинична Лаборатория - Изделия от стъкло, пластмаса и други за клинична лаборатория

Обособена позиция № 11: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 1”

Обособена позиция № 12: Медицински консумативи за Отделение по Клинична Патология – група 2”


Документи
10322015051611_reaktivi dokumentacia_2015.doc
10532015051611_ZOP-KOC 2015.xls

ПубликацияДата
Разяснително писмо № 4103//30.11.2015 г. 2015-11-30 11:55:00
Протокол №2/19.01.2016 год. 2016-01-20 13:30:00
Уведомление № 719/26.02.2016 г. 2016-02-26 09:25:00
Протокол № 1/16.12.2015 г. 2016-03-18 14:05:00
Протокол № 3/29.01.2016 г. 2016-03-18 14:10:00
Протокол № 4/12.02.2016 г. 2016-03-18 14:15:00
Протокол № 5/02.03.2016 г. 2016-03-18 14:20:00
Протокол № 6/17.03.2016 г. 2016-03-18 14:25:00
Решение за избор на изпълнител № 65/18.03.2016 г. 2016-03-18 14:30:00
ИНФОР