Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания на нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-25 16:55:00
№ 20150225RpGl486325

Описание:Документи
51232015251502_Документация за участие.doc
51402015251502_Спецификация онкологични2015.xls

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-03-25 15:00:00
Протокол №2/24.04.2015 год. 2015-04-24 13:45:00
Уведомление до участниците №2080/25.05.2015 г. 2015-05-25 14:35:00
Протокол №7/15.06.2015 2015-06-18 12:05:00
Протокол №6/29.05.2015 2015-06-18 12:10:00
Протокол №5/22.05.2015 г 2015-06-18 12:15:00
Протокол №4/14.05.2015 г. 2015-06-18 12:20:00
Протокол №3/11.05.2015 г. 2015-06-18 12:25:00
Протокол №1/07.04.2015 г. 2015-06-18 12:30:00
Решение № 130/18.06.2015 г. - за избор на изпълнител 2015-06-18 12:35:00
Решение № 168/16.07.2015 г. - за частично прекратяване 2015-07-16 10:45:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-04-07 09:05:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-19 15:50:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-19 15:55:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-19 15:55:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-19 16:00:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-05-19 16:05:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-07-28 15:50:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2016-08-10 15:55:00
Договор № 2179 От дата: 2015-07-07 2015-07-21 14:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-10-20 14:25:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-01-19 11:04:49
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-01-19 11:05:30
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-01-19 11:05:51
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-02-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-03-10 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-03-17 14:34:17
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-04-04 00:00:00
Плащане по договор №: 2179 От дата: 2015-07-07 2016-04-04 00:00:00
Договор № 2181 От дата: 2015-07-10 2015-07-21 14:05:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-10-20 10:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-10-20 09:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-10-20 00:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2015-12-18 10:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2016-01-18 00:00:00
Плащане по договор №: 2181 От дата: 2015-07-10 2016-01-19 10:20:2